HERMES KARIERA
 
 

W dążeniu do stałego podwyższenia renomy HERMES Sp. z o. o. oraz w celu systematycznego poprawienia pozycji naszej firmy na rynku branży napojowej Spółka przyjęła politykę mającą na celu dostarczenie artykułów spożywczych, bezpiecznych dla zdrowia oraz spełniających wymagania Klientów.

Niezmiennymi elementami działań, wyznaczającymi kierunki naszego rozwoju są:

  • zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanych przez na wód i napojów, poprzez właściwą organizację procesu produkcyjnego i dystrybucyjnego oraz zachowanie wymaganych zasad higieny
  • najwyższa jakość oferowanych towarów,
  • zrozumienie i spełnienie potrzeb oraz oczekiwań obecnych i przyszłych Klientów,
  • partnerskie więzi oparte na wzajemnym szacunku i lojalności,
  • ciągłe doskonalenie systemów, jakości oraz bezpieczeństwa żywności.

Mamy świadomość iż wdrożone i funkcjonujące w naszej firmie wymagania: zasad HACCP, standardu BRC są narzędziem mającym na celu uzyskanie zadowolenia i pełnego zaufania klientów do oferowanych przez przedsiębiorstwo wyrobów.

Dlatego każdego dnia dokładamy starań aby, korzystając z wiedzy, doświadczenia oraz posiadanych zasobów, dostarczać klientowi wyrób spełniający jego oczekiwania .